Zakończone postępowania

Dostawa kart podarunkowych


Data zakończenia: 2022-12-05

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 14 listopada 2022 r.

Termin składania ofert: do 17 listopada 2022 r., godz. 09:00

Planowany termin otwarcia ofert: 17 listopada 2022 r., godz. 11:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: ef5e0360-9798-4867-a626-e44ee9838d1f

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 201 280 zł brutto

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-11-08
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-11-18 Anna Masiul 2022-11-18
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-11-17 Anna Masiul 2022-11-17
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-11-17 Anna Masiul 2022-11-17
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-11-08 Anna Masiul 2022-11-08
[Dodano] Anna Masiul 2022-11-08 Anna Masiul 2022-11-08

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie