Zakończone postępowania

Dostawa oleju opałowego


Data zakończenia: 2022-11-03

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 17 października 2022 r.

Termin składania ofert: do 21 października 2022 r., godz. 9.00

Planowany termin otwarcia ofert: 21 października 2022 r., godz. 12.00

Wadium: wpłata wadium nie jest wymagana.

Identyfikator postępowania: 4376c311-806f-44e6-ac66-43f7e25ce1c3


Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 220 000 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-10-11
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-10-25
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-25 Piotr Chęciński 2022-10-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-21 Piotr Chęciński 2022-10-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-21 Piotr Chęciński 2022-10-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-11 Piotr Chęciński 2022-10-11
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-10-11 Piotr Chęciński 2022-10-11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie