Zakończone postępowania

Dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w 2023 roku


Data zakończenia: 2022-11-21

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 17 października 2022 r.

Termin składania ofert: do 21 października 2022 r., godz. 9.00

Planowany termin otwarcia ofert: 21 października 2022 r., godz. 11.00

Wadium: wpłata wadium nie jest wymagana.

Identyfikator postępowania: 6431a043-f000-4898-ac7e-db8d4d47bf67


Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:

- na część 1: 146 216 zł brutto,

- na część 2: 358 204 zł brutto.Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-10-04
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-11-08 Piotr Chęciński 2022-11-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-26 Piotr Chęciński 2022-10-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-21 Piotr Chęciński 2022-10-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-21 Piotr Chęciński 2022-10-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-14 Piotr Chęciński 2022-10-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-14 Piotr Chęciński 2022-10-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-11 Piotr Chęciński 2022-10-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-10 Piotr Chęciński 2022-10-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-10 Piotr Chęciński 2022-10-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-04 Piotr Chęciński 2022-10-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-04 Piotr Chęciński 2022-10-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-04 Piotr Chęciński 2022-10-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-10-04 Piotr Chęciński 2022-10-04
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-10-04 Piotr Chęciński 2022-10-04

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie