Zakończone postępowania

Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych i serwisu elektronicznych systemów bezpieczeństwa (ESB) w budynku B Centrali NIK w Warszawie


Data zakończenia: 2022-11-17

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 03 października 2022 r.

Termin składania ofert: do 06 października 2022 r., godz. 09:00

Planowany termin otwarcia ofert: 06 października 2022 r., godz. 11:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: bb997783-04a5-43f1-9098-a2fc8eaf3200

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (przeglądy techniczne) wynosi: 68 531 zł brutto

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-09-26
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-10-26
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-10-26 Anna Masiul 2022-10-26
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-10-07 Anna Masiul 2022-10-07
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-10-06 Anna Masiul 2022-10-06
[Dodano] Anna Masiul 2022-09-27 Anna Masiul 2022-09-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie