Zakończone postępowania

Wykonanie adaptacji strychu na potrzeby Delegatury NIK w Bydgoszczy.


Data zakończenia: 2022-11-16

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 8 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2022 r., godz. 12:00

Wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 900 zł.

Identyfikator postępowania: 92fb7c07-efcb-4c4e-997c-338e305ab530

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 480 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-07-27
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-08-23
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-08-23 Piotr Chęciński 2022-08-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-12 Dariusz Porucznik 2022-08-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-12 Dariusz Porucznik 2022-08-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-07-27 Dariusz Porucznik 2022-07-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie