Zakończone postępowania

Remont dwóch łazienek w Delegaturze NIK w Szczecinie


Data zakończenia: 2022-08-02

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 25 lipca 2022 r.

Termin składania ofert: do 29 lipca 2022 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 29 lipca 2022 r., godz. 13:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: 11020eff-f3cc-4b99-ad45-4903ea7bd369

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 247 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-07-12
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-08-01
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-08-01 Anna Sztylko 2022-08-01
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-08-01 Anna Sztylko 2022-08-01
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-08-01 Anna Sztylko 2022-08-01
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-08-01 Anna Sztylko 2022-08-01
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-07-29 Anna Sztylko 2022-07-29
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-07-12 Anna Masiul 2022-07-12
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-07-12 Anna Masiul 2022-07-12
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-07-12 Anna Masiul 2022-07-12
[Dodano] Anna Masiul 2022-07-12 Anna Masiul 2022-07-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie