Zakończone postępowania

Wykonanie zabezpieczeń biernych stref p.poż. w NIK w Warszawie


Data zakończenia: 2022-09-09

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 04 lipca 2022 r.

Termin składania ofert: do 08 lipca 2022 r., godz. 10:00

Planowany termin otwarcia ofert: 08 lipca 2022 r., godz. 12:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 3 500 zł.

Identyfikator postępowania: 2decb193-ad15-4d5e-b051-f7804b16675f

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 307 055 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-06-22
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-07-27
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-07-27 Piotr Chęciński 2022-07-27
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-07-12 Anna Masiul 2022-07-12
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-07-08 Anna Masiul 2022-07-08
[Dodano] Anna Masiul 2022-06-23 Anna Masiul 2022-06-23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie