Zakończone postępowania

Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych


Data zakończenia: 2022-04-08

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 31 stycznia 2022 r.

Termin składania ofert: do 4 lutego 2022 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 9 lutego 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 4 lutego 2022 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 9 lutego 2022 r., godz. 12:00.

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 8.000,00 zł.

Identyfikator postępowania: b690038f-5f23-4143-aaa7-f57d8278679c

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 679 300 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-01-20
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-03-24
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-03-24 Dariusz Porucznik 2022-03-24
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-02-14 Dariusz Porucznik 2022-02-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-02-14 Dariusz Porucznik 2022-02-14
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-02-09 Dariusz Porucznik 2022-02-09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-02-03 Andrzej Gaładyk 2022-02-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-02-03 Andrzej Gaładyk 2022-02-03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-02-03 Dariusz Porucznik 2022-02-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-02-03 Dariusz Porucznik 2022-02-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-02-03 Dariusz Porucznik 2022-02-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-02-02 Dariusz Porucznik 2022-02-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-02-02 Dariusz Porucznik 2022-02-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-31 Dariusz Porucznik 2022-01-31
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-01-20 Dariusz Porucznik 2022-01-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie