Zakończone postępowania

Dostawa licencji NSX dla VMware


Data zakończenia: 2021-11-19

Tryb postępowania: tryb podstawowy 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 8 listopada 2021 r.

Termin składania ofert: do 12 listopada 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 12 listopada 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 400 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 35d5298f-6cd1-486d-b50e-c89f4c98d6bb

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 449 800 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-11-03
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-11-18 Katarzyna Thomassen 2021-11-18
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-11-18 Katarzyna Thomassen 2021-11-18
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-11-12 Katarzyna Thomassen 2021-11-12
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2021-11-03 Katarzyna Thomassen 2021-11-03

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie