Zakończone postępowania

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu w obiektach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli


Data zakończenia: 2022-01-04

Tryb postępowania: tryb podstawowy - usługi społeczne.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 2 listopada 2021 r.

Termin składania ofert: do 4 listopada 2021 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 4 listopada 2021 r., godz. 13:00

Wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane.

Identyfikator postępowania: a23b8c19-e0ed-4749-b639-ca41ee8017b8

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 650 168 zł brutto, a w podziale na części przedstawia się następująco:

- dla części 1 - 108 864 zł brutto;

- dla części 2 -  108 864 zł brutto;

- dla części 3 - 108 864 zł brutto;

- dla części 4 - 108 864 zł brutto;

- dla części 5 - 108 864 zł brutto;

- dla części 6 - 108 864 zł brutto;

- dla części 7 - 108 864 zł brutto;

- dla części 8 - 108 864 zł brutto;

- dla części 9 - 108 864 zł brutto;

-  dla części 10 - 108 864 zł brutto;

- dla części 11 - 108 864 zł brutto;

- dla części 12 - 315 360 zł brutto;

- dla części 13 - 131 400 zł brutto;

- dla części 14 - 5 904 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-10-22
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2021-12-08
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-12-08 Artur Lisowski 2021-12-08
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-12-03 Artur Lisowski 2021-12-03
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-12-02 Artur Lisowski 2021-12-02
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-11-05 Artur Lisowski 2021-11-05
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-11-04 Artur Lisowski 2021-11-04
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-10-29 Artur Lisowski 2021-10-29
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-10-27 Artur Lisowski 2021-10-27
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-10-25 Artur Lisowski 2021-10-25
[Dodano] Artur Lisowski 2021-10-22 Artur Lisowski 2021-10-22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie