Zakończone postępowania

Dostawa samochodów osobowych


Data zakończenia: 2021-10-19

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 6 września 2021 r.

Termin składania ofert: do 20 września 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 20 września 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 40 000 zł.

Identyfikator postępowania: 4811e3f3-400f-48a5-8f34-613c507a6cd2

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 2 145 900 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-08-23
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-10-05
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-05 Piotr Chęciński 2021-10-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-22 Piotr Chęciński 2021-09-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-20 Piotr Chęciński 2021-09-20
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-02 Piotr Chęciński 2021-09-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-02 Piotr Chęciński 2021-09-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-08-25 Piotr Chęciński 2021-08-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-08-23 Piotr Chęciński 2021-08-23
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-08-23 Piotr Chęciński 2021-08-23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie