Zakończone postępowania

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących XEROX C 1000 i XEROX 1000i


Data zakończenia: 2021-10-08

Data ogłoszenia: 2021-08-09

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 23 sierpnia 2021 r.

Termin składania ofert: do 26 sierpnia 2021 r., godz. 9:00.

Termin składania ofert: do 27 sierpnia 2021 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2021 r., godz. 12:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 27 sierpnia 2021 r., godz. 12:00.

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 6 000 zł.

Identyfikator postępowania: 8cdc381b-f934-4855-b5bd-58b62e40ce4d

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 516 100 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-08-09
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-10 Piotr Chęciński 2021-09-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-30 Dariusz Porucznik 2021-08-30
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-27 Dariusz Porucznik 2021-08-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-27 Dariusz Porucznik 2021-08-27
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-24 Dariusz Porucznik 2021-08-24
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-09 Dariusz Porucznik 2021-08-09
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2021-08-09 Dariusz Porucznik 2021-08-09
[Dodano] Dariusz Porucznik 2021-08-09 Dariusz Porucznik 2021-08-09

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie