Zakończone postępowania

Przedłużenie gwarancji aktualizacji do nowych wersji oprogramowania dla posiadanych licencji Microsoft oraz zapewnienie subskrypcji oprogramowania Windows Enterprise E3 lub równoważnego


Data zakończenia: 2021-10-14

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 16 sierpnia 2021 r.

Termin składania ofert: do 30 sierpnia 2021 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 30 sierpnia 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 33 000 zł.

Identyfikator postępowania: b550972c-6f03-4166-a5ed-b26d4838a6eb

Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 1 378 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-07-30
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-09-22
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-22 Piotr Chęciński 2021-09-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-08-30 Piotr Chęciński 2021-08-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-08-30 Piotr Chęciński 2021-08-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-08-20 Piotr Chęciński 2021-08-20
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-02 Katarzyna Thomassen 2021-08-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-30 Piotr Chęciński 2021-07-30
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-07-30 Piotr Chęciński 2021-07-30

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie