Zakończone postępowania

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Józefa Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu oraz w obiekcie przy ul. Dożynkowej 9H w Poznaniu, zajmowanych przez terenowe siedziby Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu i w Poznaniu wraz z innymi podmiotami


Data zakończenia: 2021-10-08

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 26 lipca 2021 r.

Termin składania ofert: do 30 lipca 2021 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 30 lipca 2021 r., godz. 13:00

Wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane.

Identyfikator postępowania: 2a01f04a-50a5-41ad-b63f-c151569a18b1

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

- dla części I zamówienia: 69 500 zł brutto;

- dla części II zamówienia: 88 000 zł brutto.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-07-21
Data publikacji:
2021-07-21
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-09-20
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-20 Artur Lisowski 2021-09-20
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-10 Artur Lisowski 2021-09-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-08-18 Piotr Chęciński 2021-08-18
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-03 Artur Lisowski 2021-08-03
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-30 Artur Lisowski 2021-07-30
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-27 Artur Lisowski 2021-07-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-21 Piotr Chęciński 2021-07-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-21 Piotr Chęciński 2021-07-21
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-07-21 Piotr Chęciński 2021-07-21

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie