Zakończone postępowania

Dostawa komputerów przenośnych


Data zakończenia: 2021-11-24

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 1 lipca 2021 r.

Termin składania ofert: do 15 lipca 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 65 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: c840b850-1577-4599-81ad-4c850f9e9981

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 2 667 900 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-06-07
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-09-17 Katarzyna Thomassen 2021-09-17
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-16 Artur Lisowski 2021-07-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-15 Piotr Chęciński 2021-07-15
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-06-21 Katarzyna Thomassen 2021-06-21
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2021-06-07 Katarzyna Thomassen 2021-06-07

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie