Zakończone postępowania

Wymiana przełączników sieciowych w Delegaturach


Data zakończenia: 2021-10-04

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 29 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 13 lipca 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 13 lipca 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 124 900 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 4e571514-7f47-40f0-91e7-ec7277d3c514

UWAGA: Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, zamieścił na stronie internetowej NOWY Załącznik nr 2 do SWZ (Wzór Formularza oferty).

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 5 124 400 zł brutto (bez opcji).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-26
Data publikacji:
2021-05-28
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-08-25
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-08-25 Katarzyna Thomassen 2021-08-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-14 Piotr Chęciński 2021-07-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-13 Piotr Chęciński 2021-07-13
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-07-07 Katarzyna Thomassen 2021-07-07
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-05-31 Katarzyna Thomassen 2021-05-31
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2021-05-28 Katarzyna Thomassen 2021-05-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie