Zakończone postępowania

Modernizacja sali 377


Data zakończenia: 2020-10-02

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 24.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w TED w dniu 29.07.2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 12.08.2020 r.

Termin składania ofert: do 31.08.2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 31.08.2020 r., godz. 11:00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:      

0b970f3b-30e3-41ac-9237-90539d956689

UWAGA!

Zamawiający informuje, że w załączniku do SIWZ o nazwie: Projekt, 04_INSTALACJA_AV, znajdują się dwa pliki. Plik o nazwie "Projekt wykonawczy opis_377_AV_NIK aktualizacja.pdf" jest plikiem właściwym. Plik o nazwie "PROJEKT WYKONAWCZY_377_AV_NIK v2.pdf" jest nieaktualny. 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-29
Data publikacji:
2020-07-29
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-29 Piotr Chęciński 2020-09-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-08-31 Piotr Chęciński 2020-08-31
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-08-31 Piotr Chęciński 2020-08-31
[Modyfikacja] Anna Masiul 2020-08-03 Anna Masiul 2020-08-03
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-07-29 Paweł Zalewski 2020-07-29
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-07-29 Paweł Zalewski 2020-07-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-29 Piotr Chęciński 2020-07-29
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-07-29 Piotr Chęciński 2020-07-29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie