Zakończone postępowania

Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibie Delegatury NIK w Opolu


Data zakończenia: 2020-10-06

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 20 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: do 23 lipca 2020 r., do godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert: 23 lipca 2020 r., godz. 12:05

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-15
Data publikacji:
2020-07-15
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-07-31
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2020-07-31 Anna Masiul 2020-07-31
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-23 Piotr Chęciński 2020-07-23
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-21 Piotr Chęciński 2020-07-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-21 Piotr Chęciński 2020-07-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-15 Piotr Chęciński 2020-07-15
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-07-15 Piotr Chęciński 2020-07-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie