Zakończone postępowania

Remontu dachu budynku Delegatury NIK w Olsztynie


Data zakończenia: 2020-10-06

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 26 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: do 03 lipca 2020 r., do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 03 lipca 2020 r., o godz. 10.30.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-06-18
Data publikacji:
2020-06-18
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-08-10 Piotr Chęciński 2020-08-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-03 Piotr Chęciński 2020-07-03
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-06-18 Piotr Chęciński 2020-06-18

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie