Zakończone postępowania

Modernizacja układów zasilania budynków A i B


Data zakończenia: 2020-07-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 29 kwietnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 12 maja 2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 12 maja 2020 r. godz. 12:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: ddf04ed2-f2cd-4187-aa2c-785ab0da93d2

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-04-15
Data publikacji:
2020-04-15
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2020-06-25 Anna Masiul 2020-06-25
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-05-12 Maria Bartosiewicz 2020-05-12
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-05-12 Maria Bartosiewicz 2020-05-12
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-05-05 Maria Bartosiewicz 2020-05-05
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-04-27 Paweł Zalewski 2020-04-27
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-04-15 Maria Bartosiewicz 2020-04-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie