Zakończone postępowania

Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych


Data zakończenia: 2020-07-02

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 27 kwietnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 6 maja 2020 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 6 maja 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 9c797b65-f69b-4972-b940-ca6113f8a8d8

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-04-14
Data publikacji:
2020-04-15
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-06-18 Katarzyna Thomassen 2020-06-18
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-05-06 Katarzyna Thomassen 2020-05-06
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-16 Katarzyna Thomassen 2020-04-16
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-04-15 Katarzyna Thomassen 2020-04-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie