Zakończone postępowania

Świadczenie usługi bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie należącym do Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 12 oraz na terenie przyległym do budynku (w tym również parkingu) w okresie od 2 stycznia 2020 r. (godz. 10.00) do 2 stycznia 2023 r. (godz. 10.00).


Data zakończenia: 2020-01-15

Tryb postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

Termin składania ofert: do 14 października 2019 r., godz. 10.00

UWAGA!

Termin składania ofert został przeniesiony na 16 października 2019 r., na godz. 10.00 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-09-30
Data publikacji:
2019-09-30
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2020-01-03 Anna Masiul 2020-01-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-11-14 Piotr Chęciński 2019-11-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-22 Piotr Chęciński 2019-10-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-22 Piotr Chęciński 2019-10-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-08 Piotr Chęciński 2019-10-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-08 Piotr Chęciński 2019-10-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-07 Piotr Chęciński 2019-10-07
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-02 Piotr Chęciński 2019-10-02
[Dodano] Anna Masiul 2019-09-30 Anna Masiul 2019-09-30

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie