Zakończone postępowania

Dostawa systemu WAF


Data zakończenia: 2019-10-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 27 września 2019 r.

Termin składania ofert: do 4 października 2019 r., do godz. 11.00.

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-09-20
Data publikacji:
2019-09-20
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-23 Piotr Chęciński 2019-10-23
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-10-04 Piotr Chęciński 2019-10-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-30 Piotr Chęciński 2019-09-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-20 Piotr Chęciński 2019-09-20
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-09-20 Piotr Chęciński 2019-09-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie