Zakończone postępowania

Świadczenie bezpośredniej ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie budynku położonego przy ul. Dożynkowej 9H w Poznaniu


Data zakończenia: 2019-09-17

Tryb postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

Termin składania ofert: do 1 sierpnia 2019 r. , godz. 10.00

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-07-23
Data publikacji:
2019-07-23
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-09-05 Piotr Chęciński 2019-09-05
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-08-13 Maria Bartosiewicz 2019-08-13
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-08-01 Piotr Chęciński 2019-08-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-07-29 Piotr Chęciński 2019-07-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-07-23 Piotr Chęciński 2019-07-23
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-07-23 Piotr Chęciński 2019-07-23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie