Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek i pomieszczenia gospodarczego


Data zakończenia: 2019-07-11

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 17 czerwca 2019 r.

Termin składania ofert: do 25 czerwca 2019 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2019 r. godz. 12:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-06-06
Data publikacji:
2019-06-06
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-06-25 Maria Bartosiewicz 2019-06-25
[Dodano] Paweł Zalewski 2019-06-06 Paweł Zalewski 2019-06-06

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie