Zakończone postępowania

Remont powierzchni mieszkalnej


Data zakończenia: 2019-06-27

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do  20 maja 2019 r.

Termin składania ofert: do 28 maja 2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 28 maja 2019 r. godz. 10:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-05-10
Data publikacji:
2019-05-10
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-06-11 Maria Bartosiewicz 2019-06-11
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2019-05-28 Maria Bartosiewicz 2019-05-28
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2019-05-10 Maria Bartosiewicz 2019-05-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie