Zakończone postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego


Data zakończenia: 2019-09-05

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 13 maja 2019 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 27 maja 2019 r.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2019 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2019 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

1) CZĘŚĆ  I  „Dostawa komputerów przenośnych”: 45 000,00 zł,

2) CZĘŚĆ  II  „Dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One”: 50 000,00 zł,

3) CZĘŚĆ  III  „Dostawa komputerów stacjonarnych typu PC”: 1 500,00 zł,

4) CZĘŚĆ  IV  „Dostawa administratorskich stacji roboczych wraz z monitorami”: 9 400,00 zł,

5) CZĘŚĆ  V  „Dostawa stacji graficznych wraz z monitorami”: 2 200,00 zł.


IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:  a8da36d2-ad3f-4954-8f97-6ebb164a10ce


UWAGA

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, zamieścił na stronie internetowej NOWY Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór Formularza oferty).

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-05-09
Data publikacji:
2019-05-13
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2019-07-24 Paweł Zalewski 2019-07-24
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-06-14 Katarzyna Thomassen 2019-06-14
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-05-29 Katarzyna Thomassen 2019-05-29
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2019-05-29 Katarzyna Thomassen 2019-05-29
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2019-05-13 Katarzyna Thomassen 2019-05-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie