Zakończone postępowania

Fizyczna ochrona mienia na terenie zabudowanej nieruchomości znajdującej się w Katowicach przy ul. Powstańców 29 obejmującej dwa budynki biurowe wraz z ogrodzonym terenem posesji


Data zakończenia: 2019-06-06

Tryb postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

Termin składania ofert: do 12 kwietnia 2019 r., do godz. 10.00.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-03-28
Data publikacji:
2019-03-28
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2019-04-24
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-24 Piotr Chęciński 2019-04-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-16 Piotr Chęciński 2019-04-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-16 Piotr Chęciński 2019-04-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-04-08 Piotr Chęciński 2019-04-08
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2019-03-28 Piotr Chęciński 2019-03-28
[Dodano] Piotr Chęciński 2019-03-28 Piotr Chęciński 2019-03-28

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie