Zakończone postępowania

Ochrona w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. nieruchomości (siedziby Delegatury NIK w Łodzi) położonej w Łodzi ul. Kilińskiego 210


Data zakończenia: 2019-01-24

Tryb postępowania: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).

Termin składania ofert: do 11 grudnia 2018 r., godz.10.00.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-11-30
Data publikacji:
2018-11-30
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-12-19 Piotr Chęciński 2018-12-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-12-04 Piotr Chęciński 2018-12-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-11-30 Piotr Chęciński 2018-11-30
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-11-30 Piotr Chęciński 2018-11-30

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie