Zakończone postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych


Data zakończenia: 2018-10-09

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 13 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert: do 20 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
10 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-08-02
Data publikacji:
2018-08-02
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-09-14 Maria Bartosiewicz 2018-09-14
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-08-20 Maria Bartosiewicz 2018-08-20
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-08-02 Maria Bartosiewicz 2018-08-02

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie