Zakończone postępowania

Świadczenie usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla środowiska HP Service Manager


Data zakończenia: 2018-10-09

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazane do UPUE w dniu 21 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 23 czerwca 2018 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 12 lipca 2018 r.

Termin składania ofert: do 02 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 02 sierpnia 2018 r. godz. 10:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-21
Data publikacji:
2018-06-21
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2018-08-29
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-08-29 Maria Bartosiewicz 2018-08-29
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-08-06 Maria Bartosiewicz 2018-08-06
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-07-13 Maria Bartosiewicz 2018-07-13
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-29 Maria Bartosiewicz 2018-06-29
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2018-06-25 Maria Bartosiewicz 2018-06-25
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2018-06-21 Maria Bartosiewicz 2018-06-21

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie