Zakończone postępowania

Ubezpieczenie samochodów służbowych


Data zakończenia: 2018-07-05

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r., do godz. 11.00

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:  do  18.06.2018 r.

Wpłata wadium nie jest wymagana

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-12
Data publikacji:
2018-06-12
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2018-06-26
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-26 Piotr Chęciński 2018-06-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-21 Piotr Chęciński 2018-06-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-19 Piotr Chęciński 2018-06-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2018-06-12 Piotr Chęciński 2018-06-12
[Dodano] Piotr Chęciński 2018-06-12 Piotr Chęciński 2018-06-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie