Zakończone postępowania

Zamówienie publiczne pn. „Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane przez Najwyższą Izbę Kontroli oprogramowanie Endpoint Protection firmy McAfee i zakup dodatkowych 351 licencji McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite (EPA) wraz z rocznym wsparciem technicznym integratora” (znak sprawy: BGO/BGZ-271-016/2011)


Data zakończenia: 2012-03-16

W dniu 31.01.2012 r. podpisano umowę

Informacje o artykule

Data publikacji:
2011-11-25
Wprowadził/a:
Grzegorz Popławski
Data ostatniej zmiany:
2012-02-01
Ostatnio zmieniał/a:
Grzegorz Popławski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Grzegorz Popławski 2012-02-01 Grzegorz Popławski 2012-02-01
[Modyfikacja] Grzegorz Popławski 2012-02-01 Grzegorz Popławski 2012-02-01
[Modyfikacja] Grzegorz Popławski 2012-01-19 Grzegorz Popławski 2012-01-19
[Modyfikacja] Grzegorz Popławski 2012-01-19 Grzegorz Popławski 2012-01-19
[Modyfikacja] Grzegorz Popławski 2012-01-19 Grzegorz Popławski 2012-01-19
[Dodano] Grzegorz Popławski 2011-11-25 Grzegorz Popławski 2011-11-25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie