Świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością położoną przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu


Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie