Zapewnienie wsparcie technicznego i asysty technicznej systemu FortiAuthenticator

Najwyższa Izba Kontroli zaprasza do złożenia oferty na:

Rozbudowa, przedłużenie wsparcia technicznego producenta oraz zapewnienie Asysty Technicznej Wykonawcy dla Systemu FortiAuthenticator

Termin składania ofert: 12 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-07-01
Data publikacji:
2021-07-01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie