Zapewnienie subskrypcji wsparcia technicznego producenta dla skanera podatności Acunetix WCS

Data ogłoszenia: 2022-06-24

Tryb: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 30 czerwca 2022 r.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2022-06-24
Data publikacji:
2022-06-24
Wprowadził/a:
Grzegorz Popławski
Data ostatniej zmiany:
2022-06-24
Ostatnio zmieniał/a:
Grzegorz Popławski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie