Świadczenie Usługi Rozszerzonego Wsparcia Technicznego dla środowiska raportowo-analitycznego Business Intelligence.

Data ogłoszenia: 2022-03-16

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 23 marca 2022 r.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2022-03-16
Data publikacji:
2022-03-16
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2022-03-22 Maria Bartosiewicz 2022-03-22
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2022-03-16 Maria Bartosiewicz 2022-03-16

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie