Zakończone zamówienia poniżej 130 000 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Delegatury NIK w Łodzi

Data ogłoszenia: 2021-12-31

Najwyższa Izba Kontroli zaprasza do złożenia oferty na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Delegatury NIK w Łodzi

Termin składania ofert: 5 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-12-31
Data publikacji:
2021-12-31
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2021-12-31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie