Wywóz i niszczenie dokumentów, makulatury oraz nośników

Data ogłoszenia: 2021-12-30

Najwyższa Izba Kontroli zaprasza do złożenia oferty na:

Wywóz i niszczenie dokumentów, makulatury (gazety) oraz nośników optycznych i magnetycznych (płyty CD) z Centrali NIK

Termin składania ofert: 5 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-12-30
Data publikacji:
2021-12-30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2022-01-04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-04 Andrzej Gaładyk 2022-01-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-04 Andrzej Gaładyk 2022-01-04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-12-30 Andrzej Gaładyk 2021-12-30
[Dodano] Andrzej Gaładyk 2021-12-30 Andrzej Gaładyk 2021-12-30

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie