Aktualnie prowadzone postępowania

Wstępne ogłoszenie informacyjne-Dostawa serwerów i licencji serwerowych

Data ogłoszenia: 2024-01-12

Bezpośredni link do ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23332-2024:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl

Identyfikator/wersja ogłoszenia: f1d73004-9eae-4737-8384-d3b4afb63586 - 01

Informacje o artykule

Data publikacji:
2024-01-12
Wprowadził/a:
Agnieszka Ibrahim
Data ostatniej zmiany:
2024-01-12
Ostatnio zmieniał/a:
Agnieszka Ibrahim

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie