Aktualnie prowadzone postępowania

Wsparcie i rozwój systemu do wyszukiwania pełnotekstowego

Data ogłoszenia: 2024-01-12

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-600c5d20-9fd4-11ee-948d-82b0c04ef850

Informacje o artykule

Data publikacji:
2024-01-12
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2024-01-12
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie