Aktualnie prowadzone postępowania

Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w pomieszczeniach Delegatury NIK w Poznaniu

Data ogłoszenia: 2023-11-07

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 14 listopada  2023 r.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-11-07
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2023-11-14
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2023-11-14 Paweł Zalewski 2023-11-14
[Dodano] Paweł Zalewski 2023-11-07 Paweł Zalewski 2023-11-07

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie