Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa Systemu klasy ITSM

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-09-15
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2023-09-15
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie