Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawa interaktywnych ekranów dotykowych

Data ogłoszenia: 2023-09-14

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 21 września 2023 r. godz.12:00

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-09-14
Wprowadził/a:
Anna Szklarska-Klimpel
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Szklarska-Klimpel

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie