Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych i serwisu systemów sygnalizacji pożaru (SSP) zainstalowanych w budynkach Najwyższej Izby Kontroli

Data ogłoszenia: 2023-09-11

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47b039f9-4655-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-09-11
Wprowadził/a:
Agnieszka Ibrahim
Data ostatniej zmiany:
2023-09-11
Ostatnio zmieniał/a:
Agnieszka Ibrahim

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie