Aktualnie prowadzone postępowania

Dostawy artykułów nabiałowych

Data ogłoszenia: 2023-08-22

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do 28 sierpnia  2023 r.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-08-22
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie