Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych i serwisu systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli

Data ogłoszenia: 2023-08-11

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd8731fb-374c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-08-11
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2023-08-11
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie