Aktualnie prowadzone postępowania

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Najwyższej Izby Kontroli i członków ich rodzin

Data ogłoszenia: 2023-07-28

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2f971c2-0458-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-07-28
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2023-07-28
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie