Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej

Data ogłoszenia: 2023-07-17

Adres strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d1a1dfb-1cc8-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-07-17
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2023-07-17
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie