Aktualnie prowadzone postępowania

Świadczenie usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej

Data ogłoszenia: 2023-05-26

Adres strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d6f220c-e437-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-05-26
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2023-05-26
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie